صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قراردادهای کار

تعداد مواردیافت شده 21

۱۳۹۹/۱۰/۱۹ , ۱۰:۱۲
ربط:
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ , ۱۱:۲۲
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , ۰۷:۰۲
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ , ۱۲:۲۳
ربط: %۷۹