صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قراردادهای کار

تعداد مواردیافت شده 23

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۲۱:۵۱
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ , ۲۱:۵۷
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۰۱:۱۳
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ , ۱۰:۱۲
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ , ۱۱:۲۲
ربط: کمتر از 1