صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قصاص

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ , ۱۰:۴۱
ربط: %۷۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۳:۰۴
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۶:۳۹
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۴:۱۲
ربط: %۲۲