صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قهرمانی

تعداد مواردیافت شده ۴۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ , ۲۲:۳۳
ربط: %۶۲
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۲۳:۰۸
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ , ۲۲:۰۱
ربط: %۳۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ , ۲۲:۰۲
ربط: %۴۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۱۶:۰۳
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۱۱:۰۱
ربط: %۵
صفحه ۱ از ۲