صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قهرمانی جهان

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۲۳:۰۸
ربط: %۷۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ , ۲۲:۰۱
ربط: %۷۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ , ۲۲:۰۲
ربط: %۶۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۱۱:۰۱
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ , ۰۰:۲۲
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ , ۲۲:۰۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ , ۲۲:۵۵
ربط: %۶