صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قیمت ارز

تعداد مواردیافت شده ۲۷۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ , ۱۴:۳۴
ربط: %۲۶
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۸:۵۲
ربط: %۲۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۵:۵۶
ربط: %۳۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ , ۱۵:۰۷
ربط: %۶۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ , ۰۰:۱۲
ربط: %۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ , ۱۵:۲۰
ربط: %۷
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ , ۱۳:۴۲
ربط: %۵۰
صفحه ۱ از ۱۱