صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قیمت جهانی یورو

تعداد مواردیافت شده 6

۱۴۰۰/۰۲/۰۶ , ۱۵:۳۱
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۶:۴۹
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط: %۲۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , ۱۱:۰۵
ربط: %۶۱
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ , ۱۸:۱۴
ربط: %۶۱