صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قیمت دلار

تعداد مواردیافت شده ۹۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ , ۱۴:۰۱
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۳:۰۲
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ , ۱۶:۰۶
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ , ۱۱:۱۳
ربط: %۴۷
صفحه ۱ از ۴