صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قیمت دلار بهار 1400

تعداد مواردیافت شده ۱۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ , ۲۳:۰۷
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ , ۱۰:۵۵
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ , ۱۷:۰۱
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ , ۱۹:۰۱
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ , ۱۵:۰۱
ربط: %۳۷