صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قیمت دلار بهار 1400

تعداد مواردیافت شده 8

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ , ۱۰:۵۵
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ , ۱۷:۰۱
ربط: %۴۵
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ , ۱۹:۰۱
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ , ۱۵:۰۱
ربط: %۴۰