صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی قیمت دلار و یورو

تعداد مواردیافت شده 11

۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , ۱۴:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , ۱۱:۰۵
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ , ۱۸:۱۴
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ , ۱۲:۰۳
ربط: %۲۰