صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کابینه رئیسی

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۸۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ , ۱۴:۵۰
ربط: %۱۸