صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبير بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کارآفرینان

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ , ۱۴:۰۷
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ , ۱۴:۰۰
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ , ۲۱:۳۶
ربط: %۴۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۵:۴۳
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ , ۰۲:۱۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ , ۱۰:۳۶
ربط: %۱۵