صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کارآفرینی

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ , ۰۲:۱۲
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۱۶:۰۱
ربط: %۷۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ , ۱۴:۰۵
ربط: %۹