صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی کارکرد

تعداد مواردیافت شده 12

۱۳۹۹/۰۷/۰۲ , ۱۶:۰۰
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ , ۲۲:۳۲
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط: %۱۰