صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کارمندان

تعداد مواردیافت شده ۳۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۱۹:۳۷
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۲۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ , ۱۶:۵۱
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۱۱:۱۲
ربط: %۴۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۰۱:۲۶
ربط: %۴
صفحه ۱ از ۲