صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کارگردان

تعداد مواردیافت شده ۶۱
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ , ۰۷:۲۲
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ , ۱۷:۱۲
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ , ۰۱:۲۲
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ , ۰۱:۳۶
ربط: %۹
صفحه ۱ از ۳