صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کانادا

تعداد مواردیافت شده ۳۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ , ۱۸:۴۰
ربط: %۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ , ۱۳:۴۴
ربط: %۹۸
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ , ۱۲:۰۴
ربط: %۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ , ۰۰:۰۰
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ , ۱۸:۱۲
ربط: %۲
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ , ۱۳:۵۴
ربط: %۲
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ , ۰۱:۱۴
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ , ۱۶:۵۵
ربط: %۱
صفحه ۱ از ۲