صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کانادا

تعداد مواردیافت شده ۲۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ , ۲۳:۲۵
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۵:۱۴
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ , ۱۴:۱۹
ربط: %۱