صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کانادا نباید در انتخابات ایران شرکت کنند

تعداد مواردیافت شده ۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ , ۰۱:۳۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ , ۱۷:۵۴
کمتر از 1