صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کاهش دلار در اردیبهشت 1400

تعداد مواردیافت شده ۱۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ , ۱۵:۵۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ , ۱۰:۵۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ , ۱۷:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ , ۱۹:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ , ۱۹:۵۰
کمتر از 1