صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کاهش قدرت خرید مردم

تعداد مواردیافت شده 22

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۱۰:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط:
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ , ۱۳:۰۱
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ , ۰۰:۳۷
ربط: %۱۴