صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کاهش مالیات

تعداد مواردیافت شده ۲۲
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ , ۱۵:۰۲
ربط: %۶۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ , ۱۵:۵۰
ربط: %۳۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ , ۰۳:۱۳
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۵:۴۳
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۹:۱۱
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۵:۰۱
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ , ۰۱:۲۷
ربط: %۱۹