صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کره جنوبی

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۳:۵۰
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ , ۰۹:۲۱
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۸:۵۵
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۱۲:۵۶
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۹:۰۱
ربط: %۸۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۲۳:۰۸
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ , ۰۹:۰۱
ربط: %۱۲