صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کرونا

تعداد مواردیافت شده ۴۸۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ , ۱۱:۱۳
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ , ۱۶:۰۱
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ , ۱۶:۴۵
ربط: %۲
صفحه ۱ از ۲۰