صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کرونا

تعداد مواردیافت شده ۳۹۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ , ۱۳:۳۹
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ , ۱۹:۰۳
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ , ۱۸:۱۶
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ , ۱۵:۱۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ , ۱۱:۳۰
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ , ۱۶:۰۳
ربط: %۳
صفحه ۱ از ۱۶