صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کرونا مرگ و میر کرونایی

تعداد مواردیافت شده 32

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۴:۵۳
ربط: %۷۶
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ , ۰۰:۲۱
ربط: %۲۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ , ۱۰:۰۲
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ , ۱۲:۱۳
ربط: %۲۶
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ , ۱۹:۰۱
ربط: %۱۹
۱ ۲
۳۲ مورد، صفحه ۱ از ۲