صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کسری بودجه

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ , ۰۱:۰۲
ربط: %۱۹
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ , ۰۱:۲۸
ربط: %۱۶
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ , ۰۰:۵۷
ربط: %۱۶