صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کسری بودجه

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۷:۲۸
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۸۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۱۴:۲۹
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ , ۲۳:۰۷
ربط: %۱۶
صفحه ۱ از ۲