صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کشاورزان اصفهان

تعداد مواردیافت شده ۱۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۰۰:۲۳
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۸:۳۲
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ , ۱۴:۰۱
ربط: %۴