صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کشتی آزاد

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ , ۱۱:۳۶
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ , ۲۳:۰۸
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ , ۲۲:۰۱
ربط: %۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ , ۲۳:۰۲
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۱۱:۰۱
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۶:۲۷
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۷