صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کشورهای توسعه یافته

تعداد مواردیافت شده ۲۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
ربط: %۴۶
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ , ۱۸:۱۶
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ , ۰۹:۵۵
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۰۱:۲۶
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۱۰:۴۳
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ , ۱۷:۵۹
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۲۱:۰۵
ربط: %۱۵