صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کووید‌ـ‌۱۹

تعداد مواردیافت شده ۸۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۷:۳۴
ربط: %۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۰:۲۵
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ , ۲۱:۳۷
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ , ۱۹:۳۴
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ , ۱۰:۳۴
ربط: %۱۴
صفحه ۱ از ۴