صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی کوین ترودو

تعداد مواردیافت شده ۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۲۱:۴۱
ربط: %۷۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ , ۲۰:۰۴
ربط: %۵۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۲۱:۰۳
ربط: %۷۱