صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی لایحه جامع حقوق

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ , ۱۰:۵۷
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۳:۰۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۶:۰۷
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۲۷