صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مبلغ یارانه ها افزایش می یابد

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ , ۱۴:۱۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ , ۱۴:۴۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ , ۰۱:۰۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ , ۱۳:۱۲
کمتر از 1