صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی محدودیت واکسیناسیون در ایران

تعداد مواردیافت شده ۲۶
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ , ۱۰:۳۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ , ۲۲:۰۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ , ۱۱:۰۶
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ , ۱۴:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ , ۰۹:۱۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ , ۱۳:۳۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۱۰:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ , ۱۴:۳۵
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۲