صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشيدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی محمدجواد عرفانفر

تعداد مواردیافت شده 18

۱۳۹۹/۱۲/۲۶ , ۱۷:۲۴
ربط: %۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۱۴:۱۹
ربط: %۶۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ , ۱۹:۴۵
ربط: %۵۸