صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی محمود فکری

تعداد مواردیافت شده 2

۱۳۹۹/۰۷/۱۷ , ۰۱:۳۱
ربط: %۸۴