صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی محمود محمودزاده

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ , ۰۵:۳۹
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ , ۱۰:۰۸
ربط: %۷۰