صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مدیر

تعداد مواردیافت شده ۵۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۱۷:۰۴
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۱۲:۲۹
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۳:۰۸
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ , ۱۷:۲۵
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ , ۱۱:۰۲
ربط: %۴
صفحه ۱ از ۲۱