صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

جستجوی مدیران ناکارآمد

تعداد مواردیافت شده 5

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ , ۱۹:۲۸
ربط: %۱۹