صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مدیرکل مدیریت بحران

تعداد مواردیافت شده ۱۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ , ۱۹:۵۴
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ , ۱۸:۳۴
ربط: %۴۲
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۰:۰۱
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۲۱