صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مدیر ارشد

تعداد مواردیافت شده ۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۴:۴۳
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ , ۲۳:۰۴
ربط: %۱۸
صفحه ۱ از ۳