صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ , ۲۳:۲۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ , ۱۱:۰۲
کمتر از 1