صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی مدیر مسئول روزنامه آسیا

تعداد مواردیافت شده 5

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ , ۲۳:۳۱
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ , ۲۳:۲۹
ربط: %۱۹
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ , ۲۳:۵۷
ربط: %۱۱