صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مذاکرات برجامی 1400

تعداد مواردیافت شده 17

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ , ۱۸:۵۸
ربط: %۳۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ , ۲۳:۵۵
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ , ۱۲:۵۵
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۱۰:۵۵
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۴۷
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ , ۱۴:۲۱
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ , ۱۶:۲۸
ربط: %۳۶