صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مذاکرات وین بی نتیجه ماند

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۲:۰۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۱۳:۱۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ , ۱۹:۰۲
کمتر از 1