صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

تعداد مواردیافت شده 3

۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط: %۲۹
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ , ۱۳:۵۰
ربط: %۶۲