صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی مرگ و میر شدید کرونا در ایران

تعداد مواردیافت شده 11

۱۳۹۹/۰۸/۲۶ , ۱۰:۰۲
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ , ۱۴:۰۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ , ۲۲:۲۵
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , ۰۷:۰۲
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ , ۱۹:۱۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: کمتر از 1