صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مرگ و میر کرونایی

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ , ۰۷:۲۳
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ , ۱۶:۲۹
ربط: %۵۰