صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مرگ و میر کرونایی در ایران

تعداد مواردیافت شده 25

۱۴۰۰/۰۲/۰۱ , ۱۸:۵۳
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ , ۰۱:۵۲
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ , ۱۶:۲۳
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ , ۰۰:۲۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ , ۱۰:۰۲
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ , ۱۲:۱۳
ربط: کمتر از 1