صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مشاغل سطح یک

تعداد مواردیافت شده 16

۱۴۰۰/۰۱/۰۸ , ۰۷:۵۷
ربط: %۴۵
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , ۱۴:۱۵
ربط: %۴۵