صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی مشکلات تولیدکنندگان

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۴:۳۹
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۰۲:۳۵
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ , ۱۷:۵۱
ربط: %۷۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ , ۱۳:۳۰
ربط: %۲۵