صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی معاملات ملک

تعداد مواردیافت شده 6

۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۲۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ , ۱۳:۴۳
ربط: %۴۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ , ۰۱:۰۸
ربط: %۳۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ , ۰۷:۲۸
ربط: %۴۰
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ , ۱۱:۰۲
ربط: %۵۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ , ۱۴:۲۱
ربط: %۴۰